Maak échte ambassadeurs met Customer Delight Management.

Customer Delight Management draait om het overtreffen van verwachtingen door uitzonderlijke ervaringen te creëren. Klanten en medewerkers centraal stellen. Volledige focus op hun verwachtingen, interesses en wensen. Elke dag opnieuw. Zo maak je méér dan tevreden klanten en medewerkers die uitgroeien tot ambassadeurs van jouw organisatie.

Customer Delight Management

Onmiddellijke resultaten

Met 20 jaar ervaring in het creëren van ambassadeurs hebben we alle expertise in huis om onmiddellijke resultaten te boeken met Customer Delight Management. Méér dan tevreden klanten en medewerkers bezorgen je directe en meetbare resultaten die jouw organisatie klantgedreven laten groeien.
 

  • Stijgende omzet per klant/medewerker
  • Dalende churn rate
  • Toename inbound sales
  • Dalende marketingkosten
  • Sterke emotionele binding met klanten/medewerkers
  • Krachtige mond-aan-mond reclame
  • Hogere geloofwaardigheid
Tevreden medewerker

In 5 stappen naar méér dan tevreden klanten en medewerkers

Delighted klanten en medewerkers bereik je niet van vandaag op morgen. Customer Delight Management is een gestructureerd proces. We hanteren een uniek stappenplan dat je in 5 verschillende fases naar klantgedreven groei brengt.

Verwerven van kennis

De juiste kennis en inzichten zijn nodig alvorens je succesvol aan de slag kan gaan. We organiseren doorheen het jaar verschillende webinars en trainings om je hierin wegwijs te maken. Ook specifieke kennisdeling op maat van jouw organisatie is mogelijk.

Strategische keuzes maken

Nu je meer wegwijs bent in de principes van Customer Delight Management is het tijd om ze toe te passen binnen jouw organisatie. Samen zoeken we uit hoe we alles afstemmen op jouw missie en visie, alsook op de verschillende profielen van klanten en medewerkers. We brengen je leiderschap in kaart, analyseren de sterkte ervan en onderzoeken of het past binnen de cultuur en uitstraling van jouw organisatie. Samen met het management bepalen we strategische keuzes met steeds één hoofdgedachte: klanten en medewerkers staan centraal.

Tactisch definiëren

We begeleiden jou in het definiëren van strategische keuzes op basis van de verwachtingen van jouw klanten en medewerkers. Systemen, processen, structuren en competenties worden hervormd naar een meer klantgedreven aanpak. 

Tevreden klant
Customer Delight Management

Meten

Op basis van de tactisch gedefinieerde keuzes starten we een onderzoek bij jouw klanten en medewerkers. We meten in welke mate er reeds voldaan wordt aan de bepaalde verwachtingen en gaan na welke behoeftes (nog) niet vervuld worden.

Opstellen actieplan & coaching

Op basis van de meetresultaten werken we samen met het management een actieplan uit. We focussen op de prioriteiten en opportuniteiten met de grootste strategische impact. We begeleiden jou in de uitwerking en opvolging ervan met actieve coaching, sensibilisatiesessies en opleidingen voor medewerkers.

Creatieve specialisten die dieper durven graven

Onze specialisten graven dieper en gaan op zoek naar die elementen die een daadwerkelijke impact hebben op de klantbeleving. Onze toegevoegde waarde zit in het creatief combineren van verschillende meetmethodes om zowel het feitelijke gedrag als de subjectieve emoties van klanten en medewerkers te isoleren.

Pin It on Pinterest