Privacy- & cookiebeleid

Laatst gewijzigd: 19 januari 2024

VOLT, gevestigd aan Schaffensestraat 54, 3290 Diest, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Mocht je vragen hebben bij dit privacybeleid, kan je ons steeds contacteren via volgende contactgegevens:

VOLT
Schaffensestraat 54
3290 Diest
België

BTW BE 0859.789.192
RPR: Leuven

+32 13 56 06 20
info@voltdistrict.be
www.voltdistrict.be

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

VOLT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld wanneer je contact met ons opneemt via e-mail of telefoon, formulieren invult op onze website, website cookies accepteert, wanneer je zelf je visitekaartje of reclame aan ons verstrekt die persoonsgegevens bevatten, …. Daarnaast kunnen we publieke gegevens van geregistreerde ondernemingen en vestigingseenheden raadplegen in openbare overheidsregisters zoals de ‘Kruispuntbank van Ondernemingen’ (https://kbopub.economie.fgov.be).

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Adresgegevens
– Eventueel bedrijfsgegevens zoals het ondernemingsnummer voor zover deze gegevens een natuurlijke persoon kunnen identificeren (naam, adres, BTW-nummer, rekeningnummer)
– Klantnummer, offertenummer en factuurnummer
– Social media accountnamen
– Gegevens over jouw activiteit op onze website
– Browsertype, apparaatmodel en besturingsprogramma
– Geografie
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt o.a. in kader van een overeenkomst

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

VOLT heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@voltdistrict.be, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Doel en grondslag van de gegevensverwerking en bewaringstermijn

We verzamelen jouw gegevens niet zomaar. Alle gegevens verzamelen we met een bepaald doel:

Contact

Wanneer je VOLT contacteert via e-mail, telefoon, social media of via het contactformulier op onze website ontvangen wij persoonsgegevens van jou zoals: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en/of social media accountnaam. Die gegevens zullen wij verwerken om te kunnen reageren op je bericht en om je onze dienstverlening aan te bieden. We bewaren deze gegevens en/of correspondentie voor een periode van 5 jaar, om de inhoud van ons laatste contactmoment na te kunnen gaan. Deze verwerking is noodzakelijk om je beter te helpen en beter prioriteiten te kunnen stellen. Wij baseren ons hiervoor op ons gerechtvaardigd belang in het kader van de uitvoering van onze dagdagelijkse activiteiten.

Offertes

Wil je graag een offerte van ons ontvangen? Dan verwerken we je bedrijfs- en/of persoonsgegevens om een offerte op te maken en op te sturen. Als gevolg van een wettelijke verplichting bewaren wij offertes gedurende 5 jaar.

Dienstverlening

Indien een overeenkomst tot stand komt doordat je beroep doet op onze diensten, verwerken we jouw persoonsgegevens voor klantbeheer en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, uitvoering opdracht, communicatie, leveringen, facturatie, boekhouding). We geven daarbij een klantnummer, offertenummer en factuurnummer aan jouw klantprofiel. We verwerken deze gegevens zolang je klant bent bij ons. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel verwerken totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten wil gebruik maken. Mocht je dit doen, dan bewaren we jouw gegevens enkel nog om te voldoen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, namelijk 3 jaar voor interne documenten en 7 jaar voor wettelijke boeken en verantwoordingsstukken.

Facturatie

Om te factureren verwerken we jouw persoonsgegevens om een correcte factuur op te maken en naar jou te versturen. Wanneer je de factuur betaalt met overschrijving krijgen we je rekeningnummer en naam van de rekeninghouder te zien via onze bankinstelling. Facturen en betaalgegevens bewaren we 7 jaar om te voldoen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

Nieuwsbrief

We versturen je graag onze nieuwsbrief, omdat je reeds klant bent bij ons of omdat je actief hebt aangegeven dat je onze nieuwsbrief wil ontvangen. We verwerken daarbij je naam, voornaam, e-mailadres en toestemming om e-mailmarketing te ontvangen. We bewaren deze gegevens totdat je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief. Dit kan je steeds doen door te klikken op de link ‘uitschrijven’ onderaan de nieuwsbrief of door ons rechtstreeks te contacteren.

VOLT werkt met nieuwsbriefdienst SharpSpring om nieuwsbrieven op te stellen en te versturen en om jouw gegevens op te slaan en te verwerken. Wanneer je onze nieuwsbrief opent, verzamelt SharpSpring gegevens over jouw interactie met de nieuwsbrief. Gegevens zoals het browsertype en het aantal keren dat je de nieuwsbrief opent en/of op een link klikt. We gebruiken deze gegevens om onze nieuwsbrief te verbeteren en om problemen te detecteren. Meer informatie over het verzamelen van deze gegevens kan je vinden in sectie 7.

Het privacybeleid van SharpSpring kan je hier nalezen: https://sharpspring.com/legal/privacy/

Direct Marketing

Op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, mogen we onze klanten gericht informeren over producten, diensten en bedrijfsnieuws van VOLT. Dit kan zowel via post, nieuwsbrief, mail als telefoon gebeuren. Wil je deze informatie liever niet ontvangen? Dan volstaat het ons dit te melden op info@voltdistrict.be. Wij zullen je wensen respecteren.

Website Downloads

Onze website bevat formulieren die je kan invullen om digitale downloads te verkrijgen (bijvoorbeeld onze whitepapers en cases). De persoonsgegevens die je hier opgeeft zijn nodig om de gevraagde downloads naar jou te versturen en worden voor geen andere reden gebruikt, tenzij je actief aangeeft dat je directe marketing van ons wil ontvangen (bv. inschrijving op de nieuwsbrief). Op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, mogen we de bedrijfsnaam en functietitel die je opgeeft wel verwerken om B2B contact te leggen via de algemeen publiekelijk beschikbare contactinformatie van jouw bedrijf. Dit om verder te informeren over onze producten en diensten. We bewaren deze gegevens 1 jaar.

Website Beveiliging

Om onze website, je gebruikservaring en jouw gegevens te beschermen, gebruiken we een aantal beveiligingssystemen. Hiermee detecteren en blokkeren we aanvallend verkeer en/of gebruikers met kwade bedoelingen. Deze systemen verwerken anoniem het IP-adres, browsertype en de geografie van website bezoekers en bots. De gegevens worden 90 dagen bewaard. IP-adressen van malicieuze gebruikers/bots worden langer bewaard op een zwarte lijst. Het is een gerechtvaardigd belang van ons om jouw gegevens en onze website zo goed mogelijk te beschermen.

Website Statistieken

Wanneer je onze website bezoekt, bewaren wij statistische gegevens met behulp van Google Analytics en Hotjar. Die gegevens bestaan onder meer uit het IP-adres, browsertype, apparaatmodel, schermgrootte, taalvoorkeur, besturingsprogramma, geografie, de website of URL die jou naar onze website geleid heeft en de manier waarop je onze website gebruikt. We gebruiken deze statistieken om het algemene surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan de gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Alle gegevens zijn anoniem en/of worden geanonimiseerd (zoals het IP-adres) en kunnen niet gebruikt worden om je te identificeren. We bewaren de gegevens 50 maanden vanaf je laatste bezoek aan onze website.

Het verzamelen van de gegevens gebeurt via cookies die door Google Analytics en Hotjar geplaatst worden. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, dan vragen wij je of je deze cookies wil aanvaarden. Meer informatie over cookies kan je vinden in sectie 7.

Het privacybeleid van Google kan je hier nalezen: https://policies.google.com/privacy
Het privacybeleid van Hotjar kan je hier nalezen: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Sollicitaties

Wil je jezelf kandidaat stellen voor één of meerdere van onze vacatures? Dan vragen we jou naast je contactgegevens om een aantal extra persoonsgegevens zoals je adres, motivatiebrief en CV. Die hebben we nodig om te kijken of jouw profiel past bij onze vacature. Na voltooiing van de selectieprocedure bewaren we deze gegevens nog 1 jaar. Word je een collega van ons? Dan bewaren we de gegevens natuurlijk langer om te voldoen aan onze arbeidsrechtelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

VOLT deelt jouw persoonsgegevens met zorgvuldig geselecteerde derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VOLT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We delen jouw gegevens mogelijks met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

Bankinstelling
Boekhouder
Webhosting
Website beveiliging
Cloud dataopslag
Boekhoudsoftware
Post- en transportdiensten
CRM-systemen
Telefoondiensten
Hotjar (statistieken)
LinkedIn (statistieken en remarketing)
Google (statistieken en remarketing)
Facebook (statistieken en remarketing)
SharpSpring (nieuwsbrief)

We proberen persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms moeten we beroep doen op diensten buiten de EER. Deze bedrijven zijn gevestigd in de Verenigde Staten, een door de Europese Commissie aangewezen adequaat derde land.

In kader van een overeenkomst kan het gebeuren dat VOLT jouw persoonsgegevens aan andere derden dan hierboven beschreven dient te verstrekken. Dit doen wij natuurlijk alleen na je te informeren en met jouw nadrukkelijke toestemming.

5. Jouw rechten betreffende de verwerking van je gegevens

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VOLT en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@voltdistrict.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen we jezelf adequaat te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek.

Als je van mening bent dat VOLT je gegevens onrechtmatig verwerkt heeft, heb je het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit: https://www.privacycommission.be/

6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VOLT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@voltdistrict.be.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken

Onze website maakt gebruik van cookies wanneer je deze bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestandje dat kan opgeslagen worden in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bij jouw eerste bezoek aan onze website informeren we je over deze cookies en vragen we je toestemming om deze te plaatsen. Cookies kunnen zowel door VOLT als door ons geselecteerde derde partners geplaatst worden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media bedrijven.

VOLT gebruikt cookies of vergelijkbare technieken om:

– de werking van onze website te garanderen en te verbeteren
– je toe te laten inhoud van onze website te delen op sociale media
– te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken en om hiervan statistieken op te stellen
– te analyseren hoe onze nieuwsbrief gebruikt wordt en om hiervan statistieken op te stellen
– de bezoekers van onze website relevante informatie en advertenties te tonen

Welke cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Momenteel worden er geen noodzakelijke cookies geplaatst.

Voorkeurscookies

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals jouw taalinstellingen of de regio waar je woont.

Cookie: pll_language
Aanbieder: www.voltdistrict.be
Vervaldatum: 1 jaar
Doel: houdt de taalvoorkeur van de bezoeker bij.

Statistische Cookies

Statistische cookies verzamelen anonieme gegevens over het gebruik en de prestaties van onze website en nieuwsbrieven. Aan de hand van de resultaten kunnen we onze diensten verbeteren en de gebruikservaring van onze bezoekers en lezers optimaliseren. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics en Hotjar om deze gegevens te verzamelen en te verwerken. Jouw IP-adres wordt daarbij geanonimiseerd om je privacy te verzekeren.

Het privacybeleid van Google kan je hier nalezen: https://policies.google.com/privacy
Het cookiebeleid van Google kan je hier nalezen: https://policies.google.com/technologies/cookies
Het privacybeleid van Hotjar kan je hier nalezen: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
Het cookiebeleid van Hotjar kan je hier nalezen: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information

Cookie: _ga
Aanbieder: www.voltdistrict.be
Vervaldatum: 2 jaar
Doel: Google Analytics – registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Cookie: _gid
Aanbieder: www.voltdistrict.be
Vervaldatum: 24 uur
Doel: Google Analytics – registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Cookie: _gat
Aanbieder: www.voltdistrict.be
Vervaldatum: sessie
Doel: Google Analytics – wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te vertragen.

Cookie: _hjIncludedInSample
Aanbieder: www.voltdistrict.be
Vervaldatum: 1 jaar
Doel: Hotjar – kijkt of de gebruiker deel uitmaakt van de sample die gebruikt wordt om sales funnels te genereren.

Marketing Cookies

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is om advertenties te kunnen weergeven die zijn afgestemd op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Dit noemt men Remarketing. Dankzij cookies en hulpmiddelen van adverteerders zoals Google (Google AdWords), Facebook (Custom Audience) en Linkedin kunnen we jou gerichte en betere advertenties aanbieden op websites, apps en diensten die deel uitmaken van de netwerken van deze adverteerders. Het aanbieden van zulke advertenties gebeurt volledig anoniem. Persoonlijke gegevens (zoals je naam en IP-adres) zullen niet worden opgeslagen en gebruikersprofielen zullen niet met jouw persoonlijke gegevens worden gecombineerd.

Het privacybeleid van Google kan je hier nalezen: https://policies.google.com/privacy
Het cookiebeleid van Google kan je hier nalezen: https://policies.google.com/technologies/cookies
Het advertentiebeleid van Google kan je hier nalezen: https://policies.google.com/technologies/ads
Het privacybeleid van Facebook kan je hier nalezen: https://www.facebook.com/about/privacy/
Het cookiebeleid van Facebook kan je hier nalezen: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Het advertentiebeleid van Facebook kan je hier nalezen: https://www.facebook.com/policies/ads
Het privacybeleid van Linkedin kan je hier nalezen: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Het cookiebeleid van Linkedin kan je hier nalezen: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Het advertentiebeleid van Linkedin kan je hier nalezen: https://www.linkedin.com/legal/ads-policy

Cookie: _gat_ Aanbieder: www.voltdistrict.be
Vervaldatum: 90 dagen
Doel: Google – bevat gerelateerde informatie over advertentiecampagnes voor de bezoeker.

Cookie: CONSENT, UULE, DV
Aanbieder: google.com
Vervaldatum: maximum 2 jaar
Doel: verzamelt data voor Google Analytics, om zo een anoniem gebruikersprofiel te kunnen samenstellen en om te meten of advertenties effectief zijn.

Cookies: _fbp, fr, datr, act, sb, presence, wd, xs, c_user, dpr
Aanbieder: facebook.com
Vervaldatum: maximum 2 jaar
Doel: deze cookies worden gebruikt om een gebruikersprofiel aan te maken om relevante advertenties op Facebook en Instagram te tonen.

Cookies: lang, lidc, bscookie, bcookie, UserMatchHistory,
Aanbieder: linkedin.com
Vervaldatum: maximum 2 jaar
Doel: deze cookies worden gebruikt om een gebruikersprofiel aan te maken om relevante advertenties op Linkedin te tonen.

Cookies: BizoID,
Aanbieder: linkedin.com
Vervaldatum: maximum 6 maanden
Doel: statistieken voor Linkedin advertenties.

Social media cookies

Social media cookies maken de functionaliteiten van diensten zoals Facebook, Twitter, Instagram, … mogelijk op onze website. Denk bijvoorbeeld aan Youtube video’s, het tonen van onze vestiging in Google Maps of een ‘like’ knop voor Facebook. Het privacybeleid van diensten waarvan wij invoegtoepassingen mogelijks gebruiken op onze website kan je nalezen via volgende links:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy
Tripadvisor: https://tripadvisor.mediaroom.com/BEDU-privacy-policy
Youtube: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Vimeo: https://vimeo.com/privacy

Cookie: SSID, SID, SAPISID, APISID, HSID, SS, NID, SIDCC
Aanbieder: google.com
Vervaldatum: maximum 2 jaar
Doel: Google diensten slaan hiermee voorkeuren en informatie op van de gebruiker wanneer deze pagina’s bezoekt waarop bijvoorbeeld Google Maps of YouTube geïntegreerd zijn.

Andere technieken

Naast cookies maken we ook gebruik van pixel tags: (onzichtbare) grafische bestanden die in een webpagina of een e-mail zijn geplaatst om bepaalde informatie te kunnen registreren. Deze technologie wordt gebruikt in onze nieuwsbrieven die we met SharpSpring versturen, om te zien of een e-mail werd geopend en welke links in de e-mail door de geadresseerde werden aangeklikt. Als je hier niet mee akkoord bent, kan je steeds uitschrijven door te klikken op de link ‘uitschrijven’ onderaan de nieuwsbrief of door ons rechtstreeks te contacteren. We maken ook gebruik van Facebook en Linkedin Pixels op onze website om conversie data te verzamelen en om marketing cookies te plaatsen die Remarketing mogelijk maken. Deze cookies worden pas geplaatst als je hiervoor toestemming hebt gegeven bij je eerste bezoek aan de website.

Het privacybeleid van Facebook kan je hier nalezen: https://www.facebook.com/about/privacy/
Het privacybeleid van Linkedin kan je hier nalezen: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Het privacybeleid van SharpSpring kan je hier nalezen: https://sharpspring.com/legal/privacy/

Cookies beheren

Bij jou eerste bezoek aan de website informeren we je graag over ons gebruik van cookies. Je krijgt de optie om het cookiebeleid en de plaatsing van cookies te accepteren, of om jouw persoonlijke cookie instellingen te wijzigingen en zo cookies gedeeltelijk of niet toe te staan. Je kunt je ook algemeen afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Die informatie kan je terugvinden op de website of in de help-documentatie van de browser die je gebruikt. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

8. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Pin It on Pinterest